Disclaimer

Uitsluiting & Aansprakelijkheid
Hoewel de informatie op deze website met uiterste zorg is samengesteld en Broditcenter deze informatie steeds zo actueel, volledig en nauwkeurig mogelijk tracht te houden, kunnen aan deze website geen rechten ontleend worden. Bedragen en voorwaarden kunnen aan verandering onderhevig zijn. Broditcenter aanvaardt geen aansprakelijkheid voor mogelijke fouten en tekortkomingen in deze website. Wijzigingen en correcties zijn voorbehouden.

Auteursrechten en intellectuele eigendomsrechten
Alle auteursrechten en andere intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de inhoud en de vormgeving van deze website komen toe aan Broditcenter of aan haar licentiegevers en worden uitdrukkelijk voorbehouden.

Informatie van derden
Broditcenter is niet verantwoordelijk voor de inhoud en/of juistheid van de op deze website of www.broditcenter.nl door derden geplaatste teksten, afbeeldingen of hyperlinks.